Meet The Team

Our Leaders
Executive Committee

President

Winnie Furnari

MS, RDH, FAADH, FAAFS

 

Term 2018-2020

President-Elect

 

Carolynn Zeitz

RDH, RDA,MA

 

Term 2018-2020

Immediate Past President

Cynthia Koons

RDH, BS, MBA

 

Term 2018-2020

Secretary

Jane Cotter

RDH, MS, CTTS

 

Term 2019-2021

Treasurer

Lynn Southerland

RDH, BS, FAADH

 

Term 2018-2020

Administrative Assistant

 

Mary Calka, RDH

Governing Council

Kris Potts

RDH, BS, FAADH

 

Chair

Term 2019- 2021

Christina Quiros, RDH, MS

Term 2019- 2021

Joy Void-Holmes, RDH, DHSc

Term 2019- 2021

Jasmin Haley

RDH, MSDH, CDA

Term 2018-2020

Faizan Kabani

PhD, RDH

Term 2018-2020

Rebecca Pugh

RDH, BS

Term 2018-2020

Membership Committee

Catherine Seifert, RDH, BS, FAADH - Chair

Sherri Lukes, RDH, MS, FAADH

Kristy Menage Bernie, RDH, BS, MS, RYT

Jena Payne, RDH, BS, CDA,CPT, FAADH

 

Public Relations

Jasmin Haley, RDH, MSDH, CDA - Chair

Kim Attanasi, PhD, MS, RDH

Tim Ives, RDH, PG Cert Dent Ed, FHEA

Victoria Benvenuto, RDH, Ed.M

 

Future Focus Committee

Winnie Furnari, RDH, BS, MS, FAADH - Chair

Kristy Menage Bernie, RDH, BS, RYT

Christina Quiros, RDH, MS

Carolynn Zeitz, RDH, RDA,MA

Course Approval Committee

Lucinda B. McKechnie RDH, BS - Chair

Cynthia Koons, RDH, BS, MBA

Maria Perno Goldie, RDH, BA, MS

Rebecca Pugh, RDH, BS

Joy Void-Holmes, RDH, DHSc

Bylaws & Procedures Sub-Committee

Winnie Furnari, MS, RDH, FAADH, FAAFS - Chair

Kimberly Benkert, RDH, BSDH,MPH,COM, FAADH

Kristy Menage Bernie, RDH, BS, RYT

Fellowship Approval Committee

Susan Lopez, RDH, BS, FAADH - Chair

Christel Autuori, RDH, MA, FAADH

Nancy Barnes, RDH, BA

Mary Kellerman, RDH, MSDPH, FAADH

Nominating Committee

Cynthia Koons, RDH, BS, MBA- Chair

Sherri Lukes, RDH, MS, FAADH

Staci Violante, RDH, MSDH, DHSc

Finance Committee

Faizan Kabani, RDH, PhD - Chair

Carolynn Zeitz, RDH, RDA, MA

Lynn Southerland, RDH, BS, FAADH

Kris Potts, RDH, BSDH, FAADH

Finance Review Committee

Faizan Kabani, RDH, PhD - Chair

Lisa Harper Mallonee, BSDH, MPH, RD, LD

Cynthia Koons, RDH, BS, MBA

Minutes Review Committee

Winnie Furnari, RDH, BS, MS, FAADH

Carolynn Zeitz, RDH,RDA,MA

Cynthia Koons, RDH, BS, MBA

AADH Newsletter

Kimberly Erdman, RDH, BSDH, MSDH - Editor

 

AADH Times Review Committee

Winnie Furnari MS, RDH, FAADH, FAAFS - Chair

Toni Adams, RDH, MA

Cynthia Koons, RDH, BS, MBA

Carolynn Zeitz, RDH,RDA,MA

 

Annual Meeting Committee

Carolynn Zeitz, RDH,RDA,MA- Chair

Rebecca Pugh, RDH, BS

Lynn Southerland, RDH, BS, FAADH

 

Awards Committee

Nancy Barnes, RDH, BA - Chair

Millie Thaw, RDH, BS

Sheila Sheats, RDH

Marcia Lorentzen, RDH, MSEd, EdD

Joyce Turcotte, RDH, MEd, FAADH

 

Facebook Page Custodian

Maria Perno Goldie, RDH, BA, MS

Webmaster

Jasmin Haley, RDH, MSDH, CDA

©2019 by American Academy of Dental Hygiene, Inc..